multilanguage

sobota, 10 marca 2012

Sterownik ethernet

Pewnego pięknego dnia dostałem do zrobienia sterownik wejść/wyjść zarządzany przez sieć.
Założenia konstrukcyjne są następujące:

  • 20 wejść
  • 20 wyjść przekaźnikowych 
  • sterowanie przez stronę www i wiersz poleceń
  • wyprowadzanie interfejsów komunikacyjnych UART oraz ISP/I2C
  • całość oparta na PIC18F97J60 ze sprzętową obsługa Ethernetu